Lịch sử rượu vang

Bởi Admin

Lịch sử rượu vang kéo dài hàng nghìn năm và gắn bó chặt chẽ với lịch sử nông nghiệp. Ẩm thực văn minh loài người. Bằng chứng khảo cổ sớm nhất cho thấy con người đã làm rượu vang tại Gruzia. Vào khoảng 6000 năm TCN (trước công nguyên) một số địa điểm khảo cổ…