🙄Làm sao có thể thưởng thức “𝐁𝐨̀ 𝐌𝐲̃, 𝐆𝐢𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐕𝐢̣ 𝟓 𝐒𝐚𝐨” giữa lòng 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛ ?❗️

🥩Cùng xem các đánh giá của khách hàng để biết top các lý do khiến khách hàng dành trọn “𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮” cho

☝️𝐒𝐭𝐞𝐚𝐤 mềm, thơm chút mùi bơ nhẹ, kết hợp với các loại sauce đặc trưng của nhà hàng nên chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ “𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐠𝐨𝐧”

✌️Thực phẩm, nguyên liệu tươi ngon, dưới bàn tay chế biến tài hoa, chăm chút tỉ mỉ của các đầu bếp nhà 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘’𝐒

🙄Làm sao có thể thưởng thức “𝐁𝐨̀ 𝐌𝐲̃, 𝐆𝐢𝐚́ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐕𝐢̣ 𝟓 𝐒𝐚𝐨” giữa lòng 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛ ?❓❗️🥩Cùng xem các đánh giá của khách hàng để biết top các lý do khiến khách hàng dành trọn “𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮” cho 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘'𝐒☝️𝐒𝐭𝐞𝐚𝐤 mềm, thơm chút mùi bơ nhẹ, kết hợp với các loại sauce đặc trưng của nhà hàng nên chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ “𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐠𝐨𝐧”✌️Thực phẩm, nguyên liệu tươi ngon, dưới bàn tay chế biến tài hoa, chăm chút tỉ mỉ của các đầu bếp nhà 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘'𝐒khiến cho thức ăn “𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐨𝐧”👌𝐌𝐞𝐧𝐮 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠, 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐀̂𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨́𝐧 𝐀́, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡✌️✌️𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̣𝐩, 𝐚̂́𝐦 𝐜𝐮́𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̀𝐧𝐠, 𝐡𝐨̣𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭✋𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞̣𝐧, 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̣, 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡☝️✋𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ ❓Còn lý do nào khiến bạn đến với 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘'𝐒 nữa không💯 Hãy cho 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘'𝐒 biết ngay nha! 🤗☎️☎️ ĐẶT BÀN : 093 8555367🏡🏡ĐỊA CHỈ : 202 Võ Văn Kiệt , An Thới , Bình Thuỷ , Cần Thơ🌍🌍 Khám phá thực đơn tại: http://mickeysbargrill.com/category/mon-an/#MickeysBarGrill#EuropeanCuisine#Ẩm_Thực_Phương_Tây_Mickeys_Bar_Grill

Posted by Mickey's Bar & Grill on Thursday, June 18, 2020

khiến cho thức ăn “𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐨𝐧”

👌𝐌𝐞𝐧𝐮 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠, 𝐭𝐮̛̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐀̂𝐮 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨́𝐧 𝐀́, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡

✌️✌️𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̣𝐩, 𝐚̂́𝐦 𝐜𝐮́𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̀𝐧𝐠, 𝐡𝐨̣𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞̣𝐧, 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̣, 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡

☝️𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́

Còn lý do nào khiến bạn đến với 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘’𝐒 nữa không

💯 Hãy cho 𝐌𝐈𝐂𝐊𝐄𝐘’𝐒 biết ngay nha! 🤗

☎️☎️ ĐẶT BÀN : 093 8555367
🏡🏡ĐỊA CHỈ : 202 Võ Văn Kiệt , An Thới , Bình Thuỷ , Cần Thơ
🌍🌍 Khám phá thực đơn tại: http://mickeysbargrill.com/category/mon-an/

0 0 vote
Article Rating